Tehnologija

  • CNC tokarenje od Φ 10 mm do Φ 420 mm i dužina do max. 1080 mm,
  • pilenje do max. Φ 350 mm štanga i cijev,
  • glodanje 400x800x400 mm,
  • bušenje do Φ 60 mm,
  • plansko bušenje 300×600 mm,
  • okruglo bušenje do Φ 250 mm,
  • vibracijsko brušenje materijala Φ 3 mm do Φ 180 mm (plastika, guma, čelik, obojeni metali),
  • tvrdo tokarenje, brušenje, vibracijsko poliranje.

dsc_0058cnc